Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

FAQ

Tracering

Algemeen

Tracy®  is enkel online beschikbaar als website. Er bestaat dus geen Tracy® app. Wel is er de mogelijkheid om een snelkoppeling naar de aanmeldpagina te maken op uw smartphone/Iphone of pc. Hoe u dit kan instellen, vindt u terug in de handleiding 'Hoe maak ik een snelkoppeling naar Tracy'.

e-VKI

Voor elk lot varkens dat naar het slachthuis vertrekt, wordt vandaag een VKI door de varkenshouder opgemaakt en bezorgd aan het slachthuis. Via ons vernieuwde Tracy® portaal kan de sanitair verantwoordelijke dit bij wet verplichte document digitaal invullen. Het ‘e-VKI’ (elektronische voedselketeninformatie) in Tracy® bevat dezelfde wettelijke informatie als het papieren VKI, aangevuld met BePork-specifieke informatie. Het e-VKI moet, net als het VKI op papier, voor elke levering van varkens naar het slachthuis opgemaakt worden. Dit moet ten laatste 24 uur voor de slacht aan het slachthuis bezorgd worden.

Enkel de sanitair verantwoordelijke van het bedrijf (zoals gekend in Tracy®) kan het e-VKI in Tracy® ondertekenen en digitaal doorsturen naar het slachthuis. Voor de opmaak van het e-VKI kan u zich als sanitair verantwoordelijke wel laten bijstaan door een derde. U kan deze derde toevoegen als contactpersoon in uw Tracy®-portaal, zie handleiding  hoofdstuk 5.4.1.

Een ingediend e-VKI is nog steeds aanpasbaar. Wanneer u een fout opmerkt of het slachthuis vraagt een aanpassing, kan u dit simpelweg aanpassen via de knop ‘wijzigen’. U hoeft hiervoor geen nieuw e-VKI op te maken. Bij een ondertekend e-VKI (= e-VKI aanvaard voor slacht door het slachthuis) kan u enkel nog het voorziene aantal varkens aanpassen.

Heeft u toch een nieuw e-VKI opgemaakt? Verwijder dan het foutieve of dubbele e-VKI.

Het gezondheidsprofiel beschrijft de status van uw bedrijf voor verschillende dierziekten (Vlekziekte, Varkenspest, Aujeszky, enzoverder). Het gaat concreet om de dierziekten die een impact kunnen hebben op de internationale handel van het varkensvlees, zowel binnen Europa als naar derde landen. Deze informatie is strikt persoonlijk voor elk varkensbedrijf en is niet zichtbaar voor en wordt noch gedeeld met Belpork vzw noch met derden. De informatie wordt gebruikt om automatisch te bepalen voor welke exportlanden het vlees van de varkens in aanmerking komt. Daarbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die landen zelf opleggen bij het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde dierziekten op een bedrijf, in een bepaalde regio of land. Deze criteria worden door elk land van ontvangst zelf bepaald. Het actueel houden van deze criteria per exportland gebeurt door Febev vzw.

Een handelaar is een derde partij die de varkens van uw varkensbeslag opkoopt, er financieel eigenaar van wordt en de afvoer ervan naar het slachthuis regelt en al dan niet zelf uitvoert. De financieel verantwoordelijke van de varkens op uw varkensbeslag en medewerkers verbonden aan het slachthuis naar waar de varkens worden afgevoerd of het slachthuis zelf, worden hier niet gezien als de handelaar.

Indien de BePork-varkens met tussenkomst van een handelaar aangeleverd worden aan het slachthuis, dient u de handelaar te vermelden op het e-VKI.

Verplaatsingsdocument

De verantwoordelijkheid voor het ingeven van de informatie over elke verplaatsing van BePork varkens in Tracy® ligt, naargelang de situatie, bij de vervoerder van de varkens of bij de varkenshouder:

  1. Bij vervoer van varkens tussen inrichtingen (beslagen, slachthuis etc.) binnen België: De (BePork)vervoerder van de varkens is verantwoordelijk
  2. Bij import of export rechtstreeks op of vanaf het beslag:
  • Door een Belgische transportbedrijf: De (BePork)vervoerder van de varkens is verantwoordelijk.
  • Door een buitenlandse transportbedrijf: De (BePork)varkenshouder van het beslag is verantwoordelijk.

Als de varkenshouder zelf zijn BePork varkens vervoert, is hij de vervoerder en is hij dus verantwoordelijk voor het opmaken en registreren van het verplaatsingsdocument  in Tracy®.
De registratie van de verplaatsingsgegevens bij import of export rechtstreeks op of vanaf een beslag is bij lancering van Tracy nog niet aan de orde. Dit volgt in een latere fase.

Producent

Wanneer u als varkenshouder eigen dieren vervoert (naar het BePork-slachthuis of naar een ander BePork-bedrijf), maakt u hiervoor steeds een BePork-verplaatsingsdocument op. Hoe u dit kan opmaken, vindt u terug in de handleiding hoofdstuk 6.8.3. U kan als varkenshouder nagaan of de opmaak van het BePork-verplaatsingsdocument nodig is via het opzoeken van de losplaats (zichtbaar op het officiële verplaatsingsdocument) via de ‘Leden zoek-functie’

Transportfirma

Bij elke verplaatsing van BePork varkens, zowel van biggen, (op)fokvarkens en vleesvarkens moeten de gegevens via het Tracy® portaal ingevuld worden. Indien er meerdere laad- of losplaatsen of meerdere diercategorieën zijn, moeten er meerdere verplaatsingsdocumenten opgemaakt worden. Met andere woorden, één verplaatsingsdocument voor één verplaatsing van één diercategorie. De gegevens van de verplaatsing moeten uiterlijk bij het lossen van de BePork varkens online ingegeven zijn in Tracy®.

De ingave van de verplaatsingsgegevens via Tracy®  vervangt de wettelijke verplaatsingsdocumenten niet. Deze dienen beiden ingevuld te worden bij elk transport van BePork varkens. We zijn in nauw overleg met de bevoegde diensten om na te kijken hoe op termijn ook hier dubbel werk kan vermeden worden.

Staat jouw vraag hier niet tussen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik accepteer de algemene voorwaarden van Belpork