Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Bedrijfsgezondheidsplan

Belpork vzw streeft ernaar de bedrijfsgezondheid, de diergezondheid op het bedrijf, proactief naar een hoger niveau te tillen. Zo wordt ook indirect gewerkt naar een lager en meer rationeel antibioticumgebruik. Daarom werd in 2021 de opmaak van een bedrijfsgezondheidsplan gelanceerd. Dit plan stimuleert de communicatie en samenwerking tussen de varkenshouder en zijn dierenarts en biedt de mogelijkheid om bedrijfsbegeleiding gestructureerd aan te pakken, resultaten te meten en evoluties op te volgen.

 

Bedrijfsgezondheidsplan

Een bedrijfsgezondheidsplan wordt minstens jaarlijks opgemaakt. De diergezondheid op het bedrijf wordt geëvalueerd aan de hand van een aantal criteria (o.a. hygiëne, sterfte, waterkwaliteit, dierenwelzijn, voorkomen van ziekte etc.). Vanuit Belpork vzw werden in samenspraak met een werkgroep van dierenartsen criteria vastgelegd die minstens bij de opmaak van het bedrijfsgezondheidsplan moeten besproken worden. De varkenshouder beoordeelt deze criteria samen met zijn bedrijfsdierenarts en gaat na waar verbetering mogelijk is. Voor de onderliggende knelpunten worden concrete acties vastgelegd en opgevolgd. De actiepunten uit het voorgaande plan worden eveneens geëvalueerd, waar nodig bijgestuurd en opgenomen in het bedrijfsgezondheidsplan voor het komende jaar. Zo ontstaat een concreet maar evolutief plan waardoor actief gewerkt wordt aan een betere gezondheid op het bedrijf.

 

Bedrijfsbehandelplan

Bedrijven met een hoog antibioticumgebruik maken aanvullend ook een bedrijfsbehandelplan op. Zo’n plan dient als leidraad voor de varkenshouder en omvat instructies over het antibioticumgebruik en de te nemen maatregelen in geval van ziekte uitbraken op het bedrijf. Het wordt opgemaakt in overleg met de bedrijfsdierenarts en vormt een extra stap in het streven naar een verantwoord antibioticumgebruik.

 

Opmaak en controle

Het bedrijfsgezondheidsplan wordt digitaalopgemaakt. Daardoor is het mogelijk om de bevindingen, acties en resultaten uit het verleden eenvoudig na te kijken en evoluties op te volgen.

De correcte opmaak van het bedrijfsgezondheidsplan wordt gecontroleerd door onafhankelijke controle- en certificatie-instellingen tijdens de BePork audit. Om de impact van de opmaak van een bedrijfsgezondheidsplan te kunnen evalueren en de waarde van de vastgelegde criteria te kunnen opvolgen en waar nodig bij te sturen, volgt Belpork vzw een aantal indicatoren op groepsniveau op, waaronder bijvoorbeeld het antibioticumgebruik en de Salmonellaprevalentie.

Met het bedrijfsgezondheidsplan streeft Belpork vzw ernaar de communicatie en samenwerking tussen varkenshouder en dierenarts te stimuleren, de bedrijfsgezondheid proactief te verhogen én indirect te werken aan een verantwoord antibioticumgebruik.