Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

BePork Welfare

BePork Welfare

Dierenwelzijn is één van de vijf pijlers waarrond de kwaliteitswerking binnen Belpork is opgebouwd. In 2017 startte Belpork een dierenwelzijnsinitiatief. De bedoeling was om dierenwelzijn verder te verankeren in de toenmalige Certus-kwaliteitswerking. Belpork ging hiervoor een samenwerking aan met verschillende externe partijen, zowel uit binnenland (o.a. Groep Dier & Welzijn, Thomas More Hogeschool) als buitenland (o.a. Animal Welfare and Behaviour, Bristol University). Met hun uitgebreide kennis en expertise werd dierenwelzijn stelselmatig op een verantwoorde en onderbouwde manier verder ingebed in de kwaliteitswerking. Concreet werden:

  • Een aantal extra normen opgenomen voor varkenshouders, zoals het opvolgen van de sterftecijfers en het opmaken van een euthanasiebeleid in overleg met hun dierenarts;
  • Een controle specifiek gericht op dierenwelzijn opgestart. Tijdens deze controle wordt op het varkensbedrijf door een onafhankelijk inspecteur het welzijn van de varkens gecontroleerd;
  • Dierenwelzijnsinspecteurs opgeleid. In samenwerking met de universiteit van Bristol, een autoriteit op vlak van dierenwelzijn en –gedrag, werd een opleiding uitgewerkt om onafhankelijke inspecteurs aan te leren hoe zij dierenwelzijn op een objectieve en verantwoorde manier moeten beoordelen via een online “train-the-trainer" tool worden niet alleen nieuwe inspecteurs opgeleid maar worden de opgeleide inspecteurs ook jaarlijks beoordeeld op hun kennis. Zo bekomen we een duurzaam inspectieteam;


De resultaten van deze beoordelingen worden gebruikt om de situatie in het veld in kaart te brengen, op te volgen en de kwaliteitswerking waar nodig op basis van concrete gegevens bij te sturen.

In 2021 ging het Certus kwaliteitssysteem op in BePork, het nieuwe, eengemaakte kwaliteitssysteem voor de varkenssector. Dierenwelzijn blijft ook binnen BePork een belangrijke pijler. In het najaar van 2021 lanceerde Belpork vzw het eerste nationale Dierenwelzijnslabel genaamd BePork Welfare. Het label garandeert vlees dat geproduceerd is volgens dierenwelzijnsnormen die veel verder gaan dan de wettelijke verplichtingen. Het gaat om concrete maatregelen zoals meer ruimte voor de varkens en meer speelmateriaal op het varkensbedrijf. In de slachthuizen ligt de nadruk ondermeer op de omgang met de dieren bij het laden en lossen en efficient verdoven. Handelaars hebben bovendien de mogelijkheid eigen accenten te leggen die voor hen en hun klanten belangrijk zijn. Voor het eerst wordt een concrete oplossing geboden die aan consumenten de mogelijkheid biedt een bewustere keuze te maken.

Meer details kan u nalezen op de pagina over de kwaliteitseisen.