Aansluitingsformulier
Coach
Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Type audits

Elke BePork-deelnemer wordt onderworpen aan audits. Tijdens de audits beoordeelt de auditor of u als deelnemer voldoet aan de normen en procedures van het BePork kwaliteitssysteem door middel van enerzijds een administratieve en anderzijds een fysische audit.

Er zijn verschillende audittypes te onderscheiden afhankelijk van uw huidige certificatie-status. 

Initiële- of toetredingsaudit

De initiële audit wordt uitgevoerd bij kandidaat-deelnemers of in geval van overname van het bedrijf door derden en vindt plaats maximaal één maand nadat Belpork vzw de opdracht heeft gegeven aan de OCI, behoudens overmacht of op uw vraag als deelnemer. Deze audit is steeds aangekondigd en de datum wordt overeengekomen met de OCI. De initiële audit heeft tot doel na te gaan of uw bedrijf voldoet aan normen van het BePork-kwaliteitssysteem met het oog op het bekomen van een BePork-erkenning voor uw bedrijf.    

Verlengings- of periodieke audit

Als deelnemer krijgt u op regelmatige basis een audit met als doel na te gaan of u nog steeds voldoet aan de normen van het BePork kwaliteitssysteem en met het oog op het verlengen van het lopende certificaat.

Een verlengingsaudit wordt standaard aangekondigd waarbij de datum van de audit wordt overeengekomen met de OCI. Slachthuizen en uitsnijderijen kunnen zich inschrijven in een programma waarbij de verlengingsaudit ook onaangekondigd uitgevoerd kan worden. Deze flexibele benadering komt er als reactie op de marktvraag en maakt het mogelijk voor deelnemers om een auditvorm te kiezen die het beste past bij de vereisten van klanten en de uitvoering van combi-audits.

Corrigerende maatregel-audit

In bepaalde gevallen zal het nodig zijn dat een corrigerende maatregel-audit op het bedrijf wordt uitgevoerd. Indien er tijdens een initiële, verlengings- of onaangekondigde audit A2 non-conformiteiten worden vastgesteld, kan het nodig zijn om na te gaan of deze effectief gecorrigeerd werden (bv. wanneer de effectiviteit van een correctie of corrigerende maatregel niet documentair beoordeeld kan worden). 

Onaangekondigde audit

In opdracht van Belpork vzw voert de OCI onaangekondigde audits bij de BePork-deelnemers uit. Het doel van onaangekondigde audits bestaat erin te beoordelen of u ook tussen twee verlengingsaudits aan de BePork-normen blijft voldoen. Deze audits hebben niet als doel het huidige BePork-certificaat te verlengen. Een onaangekondigde audit kan alleen worden uitgevoerd indien u een geldig BePork-certificaat heeft.

De onaangekondigde audits vinden plaats op het bedrijf van de deelnemer. Een onaangekondigde audit voor BePork-transport gebeurt evenwel tijdens transport, meer specifiek bij aankomst van het BePork transport bij een van de BePork-gecertificeerde producenten of slachthuizen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik accepteer de algemene voorwaarden van Belpork