Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Opleiding castratie

Opleiding Castratie

Om varkensvlees en levende varkens naar Duitsland te kunnen leveren, moeten deze QS-waardig zijn. Belpork heeft hiervoor een overeenkomst met het Duitse lastenboek QS. Het Duitse QS-lastenboek legt een aantal bijkomende maatregelen op waaraan ook de BePork leden zullen moeten voldoen, willen we nog verder naar Duitsland kunnen exporteren. Aangezien Duitsland goed is voor een kwart van de export van ons varkensvlees is het belangrijk om hier gevolg aan te geven.  Zo moet er ingezet worden op verdoofde castratie met pijnbestrijding, of op één van de alternatieven, zijnde het houden van intacte beren of immunocastraten. Het volgen van een opleiding als veehouder is een vereiste binnen het BePork kwaliteitssysteem om verdoofd te mogen castreren.

De opleiding vanuit Belpork vzw bestaat uit twee delen:

1. Theoretische deel

2. Praktisch deel

In 2022 zijn de eerste theoretische opleidingen hierover van start gegaan. Hieronder kunnen jullie de theoretische opleiding herbekijken. Aan het einde van de theoretische opleiding volgt een kort test. Wie de test succesvol aflegt ontvangt vanuit Belpork een certificaat op naam. Om een geldig certificaat te bekomen, bent u nog altijd verplicht om de opleiding actief te volgen en een geslaagde test af te leggen.Onderaan deze pagina kan u de verschillende onderdelen van het webinar opnieuw bekijken. Het volgen van deze video’s is niet voldoende.

In mei 2013 werd een  Koninklijk Besluit (KB) gepubliceerd dat castratie onder lokale verdoving met pijnstilling uitgevoerd door de verantwoordelijke onder direct toezicht van de bedrijfsdierenarts toelaat bij biggen jonger dan 7 dagen oud. Er dient hiervoor een geschreven overeenkomst te bestaan tussen de bedrijfsdierenarts en de verantwoordelijke van het varkensbeslag. De praktische opleiding wordt gegeven door de bedrijfsdierenarts. De voornaamste aandachtspunten uit de theoretsiche opleiding worden kort herhaald aan de hand van 5 infofiches. Deze infofiches blijven nadien op het bedrijf. Vervolgens toont de bedrijfsdierenarts de techniek van biggencastratie onder lokale verdoving en met pijnbestrijding voor. De verantwoordelijke voert dit vervolgens onder begeleiding en direct toezicht van de bedrijfsdiernarts zelf uit op mintens 10 biggen tot de bedrijfsdierenarts oordeelt dat de verantwoordelijke de techniek beheerst. De bedrijfsdierenarts vult dit aan op het certificaat van de theoretische opleiding van de eranwtoordelijke en ondertekent het certificaat. Een kopij van het getekende exemplaar wordt bezorgd aan Belpork vzw.

Elke verantwoordelijke die deelneemt aan het BePork kwaliteitssysteem zal vanaf 2024 enkel nog biggencastratie onder lokale verdoving en met pijnstilling conform het KB van 19 april 2023 mogen uitvoeren indien hij beschikt over een bewijs van de theoretische en praktische opleiding.

Bij vragen kunnen jullie altijd een bericht sturen naar info@belpork.be.