Aansluitingsformulier
Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

FAQ

Varkenshouder

Om de overgang zo vlot mogelijk te laten lopen, werd een overgangsregeling opgesteld die loopt tot de einddatum van uw huidig CodiplanPlus-certificaat of uiterlijk 31 december 2022. 
Indien u dit wenst, wordt u initieel aanvaard in het BePork-kwaliteitssysteem wanneer u het digitale aansluitingsformulier invult. Zolang u geen aansluitingsformulier indient, kan u niet leveren onder BePork. De uiterste deadline voor het insturen van een aansluitingsformulier is 31 december 2021. Na deze datum wordt uw huidig certificaat geschrapt, ongeacht de einddatum van uw huidige certificaat. 
 
Wanneer u wenst deel te nemen, verloopt de procedure anders naargelang de einddatum van uw huidig certificaat. 
Uw huidig CodiplanPlus-certificaat loopt af in de loop van 2021. U heeft de keuze om al dan niet deel te nemen aan het BePork-kwaliteitssysteem. Als u wil produceren en leveren onder het BePork kwaliteitssysteem, moet u het digitale aansluitingsformulier correct en nauwkeurig invullen via de website. 
 
Na ontvangst en verwerking van dit formulier door Belpork vzw wordt de certificatie-instelling die instond voor uw CodiplanPlus-audit ingelicht voor het uitvoeren van een initiële Codiplan Animal Welfare en BePork-audit én dit in combinatie met een verlengingsaudit voor de Sectorgids G-040C. De certificatie instelling neemt contact op met u om de audit in te plannen, u hoeft hiervoor zelf geen acties te ondernemen. De initiële audit wordt uitgevoerd ten laatste drie maanden voor het vervallen van uw huidig certificaat. Na een positieve audit krijgt u een BePork, een G040C en een Codiplan Animal Welfare certificaat, met een looptijd van 3 jaar. 
Indien wij geen aansluitingsformulier ontvangen, dan vervalt uw certificaat na einddatum. Indien u reeds een aansluitingsformulier heeft meegestuurd, dan dient u dit niet opnieuw door te geven.
 
Uw huidig CodiplanPlus-certificaat loopt af in de loop van 2022. U heeft de keuze om al dan niet deel te nemen aan het BePork-kwaliteitssysteem. Als u wil produceren en leveren onder het BePork kwaliteitssysteem, dient u het digitale aansluitingsformulier correct en nauwkeurig in te vullen vóór 31 december 2021 via de website. Na ontvangst en verwerking van dit formulier door Belpork vzw wordt de certificatie-instelling die instond voor uw CodiplanPlus-audit ingelicht voor het uitvoeren van een initiële Codiplan Animal Welfare en BePork-audit én dit in combinatie met een verlengingsaudit voor de Sectorgids G-040C. De certificatie instelling neemt contact op met u om de audit in te plannen, u hoeft hiervoor zelf geen acties te ondernemen. De initiële audit wordt uitgevoerd ten laatste drie maanden voor het vervallen van uw huidig certificaat. Na deze audit krijgt u een BePork, een G040C en een Codiplan Animal Welfare certificaat, met een looptijd van 3 jaar. Indien wij geen aansluitingsformulier ontvangen vóór 31 december 2021, dan vervalt uw certificaat na deze datum, ongeacht de einddatum van uw huidig certificaat. Indien u reeds een aansluitingsformulier heeft meegestuurd, dan dient u dit niet opnieuw door te geven.
 
Uw huidig CodiplanPlus-certificaat loopt af in de loop van 2023. U heeft de keuze om al dan niet deel te nemen aan het BePork-kwaliteitssysteem. Om verder te kunnen produceren en leveren onder het BePork kwaliteitssysteem, dient u het digitale aansluitingsformulier correct en nauwkeurig in te vullen vóór 31 december 2021 via de website. Na ontvangst en verwerking van dit formulier wordt de controle-instelling die instond voor uw CodiplanPlus-audit ingelicht voor het uitvoeren van een initiële Codiplan Animal Welfare en BePork-audit. De controle instelling neemt zelf contact op met u om de audit in te plannen, u hoeft hiervoor geen acties meer te ondernemen. De initiële audit vervangt de onaangekondigde audit en moet u net zoals de onaangekondigde audit niet betalen. De initiële audit wordt uitgevoerd in de loop van 2021 of 2022. Dit zal resulteren in een BePork certificaat, met een einddatum gelijk aan het lopende G040C certificaat, in uw geval 2023.
 
Indien wij geen aansluitingsformulier ontvangen vóór 31 december 2021, dan vervalt uw certificaat na deze datum, ongeacht de einddatum van uw huidig certificaat. Indien u reeds een aansluitingsformulier heeft meegestuurd, dan dient u dit niet opnieuw door te geven.
 
Uw huidig CodiplanPlus-certificaat loopt af in de loop van 2024. U heeft de keuze om al dan niet deel te nemen aan het BePork-kwaliteitssysteem. Om verder te kunnen produceren onder het BePork kwaliteitssysteem, dient u het digitale aansluitingsformulier correct en nauwkeurig in te vullen vóór 31 december 2021 via de website. Na ontvangst en verwerking van dit formulier wordt de controle-instelling die instond voor uw CodiplanPlus-audit ingelicht voor het uitvoeren van een initiële Codiplan Animal Welfare en BePork-audit. De controle instelling neemt zelf contact op met u om de audit in te plannen, u hoeft hiervoor geen acties meer te ondernemen. Deze initiële audit vervangt de onaangekondigde audit en moet u net zoals de onaangekondigde audit niet betalen. De initiële audit wordt uitgevoerd in de loop van 2021 of 2022. Dit zal resulteren in een BePork certificaat, met een einddatum gelijk aan het lopende G040C certificaat, in uw geval 2024.
 
Indien wij geen aansluitingsformulier ontvangen vóór 31 december 2021, dan vervalt uw certificaat na deze datum, ongeacht de einddatum van uw huidig certificaat. Indien u reeds een aansluitingsformulier heeft meegestuurd, dan dient u dit niet opnieuw door te geven.
 
Meer informatie kan u terugvinden in het BePork Reglement als in de beslissingsboom CodiplanPlus.

Om de overgang zo vlot mogelijk te laten lopen, werd een overgangsregeling opgesteld die loopt tot de einddatum van uw huidig Certus-certificaat of uiterlijk 31 december 2022
Als Certus-deelnemer voldoet u aan alle normen en werd u op 01/01/2021 automatisch erkend in het BePork-kwaliteitssysteem. U kan op dit moment ook leveren onder het BePork-kwaliteitssysteem. Indien u zowel over een Certus als CodiplanPlus-certificaat beschikt, dan volgt u de stappen zoals hieronder beschreven om de vlotte overgang te garanderen. 
Afhankelijk van de einddatum van uw certificaat, wordt een andere procedure gevolgd. 
 
Uw huidig Certus-certificaat loopt af in de loop van 2021. U heeft de keuze om al dan niet deel te nemen aan het BePork-kwaliteitssysteem. Als u verder wil produceren en leveren onder het BePork kwaliteitssysteem, moet u het digitale aansluitingsformulier correct en nauwkeurig invullen via de website. 
 
Na ontvangst en verwerking van dit formulier door Belpork vzw wordt de certificatie-instelling die instond voor uw Certus audit ingelicht voor het uitvoeren van een initiële Codiplan Animal Welfare en BePork-audit én dit in combinatie met een verlengingsaudit voor de Sectorgids G-040C. De certificatie instelling neemt contact op met u om de audit in te plannen, u hoeft hiervoor zelf geen acties te ondernemen. De initiële audit wordt uitgevoerd ten laatste drie maanden voor het vervallen van uw huidig Certus certificaat. Gelieve daarom tijdig het aansluitingsformulier te bezorgen. Na een positieve audit krijgt u een BePork, een G040C en een Codiplan Animal Welfare certificaat, met een looptijd van 3 jaar. 
Indien wij geen aansluitingsformulier ontvangen, dan vervalt uw certificaat na einddatum en kan u niet verder leveren onder BePork. Indien u reeds een aansluitingsformulier heeft meegestuurd, dan dient u dit niet opnieuw door te geven. U ontving in dit geval reeds een kopie van uw aansluitingsformulier.
 
Uw huidig Certus-certificaat loopt af in de loop van 2022. U heeft de keuze om al dan niet deel te nemen aan het BePork-kwaliteitssysteem. Als u verder wil produceren en leveren onder het BePork kwaliteitssysteem, dient u het digitale aansluitingsformulier correct en nauwkeurig in te vullen vóór 31 december 2021 via de website. Na ontvangst en verwerking van dit formulier door Belpork vzw wordt de certificatie-instelling die instond voor uw Certus-audit ingelicht voor het uitvoeren van een initiële Codiplan Animal Welfare en BePork-audit én dit in combinatie met een verlengingsaudit voor de Sectorgids G-040C. De certificatie instelling neemt contact op met u om de audit in te plannen, u hoeft hiervoor zelf geen acties te ondernemen. De initiële audit wordt uitgevoerd ten laatste drie maanden voor het vervallen van uw huidig Certus certificaat. Na deze audit krijgt u een BePork, een G040C en een Codiplan Animal Welfare certificaat, met een looptijd van 3 jaar. 
Indien wij geen aansluitingsformulier ontvangen vóór 31 december 2021, dan vervalt uw certificaat na deze datum, ongeacht de einddatum van uw huidig certificaat, en kan u niet verder leveren onder het BePork-kwaliteitssysteem. Indien u reeds een aansluitingsformulier heeft meegestuurd, dan dient u dit niet opnieuw door te geven. U ontving in dit geval reeds een kopie van uw aansluitingsformulier.
 
Uw huidig Certus-certificaat loopt af in de loop van 2023. U heeft de keuze om al dan niet deel te nemen aan het BePork-kwaliteitssysteem. Om verder te kunnen produceren en leveren onder het BePork kwaliteitssysteem, dient u het digitale aansluitingsformulier correct en nauwkeurig in te vullen vóór 31 december 2021 via de website. Na ontvangst en verwerking van dit formulier wordt de controle-instelling die instond voor uw Certus-audit ingelicht voor het uitvoeren van een initiële Codiplan Animal Welfare en BePork-audit. De controle instelling neemt zelf contact op met u om de audit in te plannen, u hoeft hiervoor geen acties meer te ondernemen.
De initiële audit vervangt de onaangekondigde audit en moet u net zoals de onaangekondigde audit niet betalen. De initiële audit wordt uitgevoerd in de loop van 2021 of 2022. Dit zal resulteren in een BePork certificaat, met een einddatum gelijk aan het lopende G040C certificaat, in uw geval 2023.
Indien wij geen aansluitingsformulier ontvangen vóór 31 december 2021, dan vervalt uw certificaat na deze datum, ongeacht de einddatum van uw huidig certificaat, en kan u niet verder leveren onder het BePork-kwaliteitssysteem. Indien u reeds een aansluitingsformulier heeft meegestuurd, dan dient u dit niet opnieuw door te geven. U ontving in dit geval reeds een kopie van uw aansluitingsformulier.
 
Uw huidig Certus-certificaat loopt af in de loop van 2024. U heeft de keuze om al dan niet deel te nemen aan het BePork-kwaliteitssysteem. Om verder te kunnen produceren onder het BePork kwaliteitssysteem, dient u het digitale aansluitingsformulier correct en nauwkeurig in te vullen vóór 31 december 2021 via de website. Na ontvangst en verwerking van dit formulier wordt de controle-instelling die instond voor uw Certus-audit ingelicht voor het uitvoeren van een initiële Codiplan Animal Welfare en BePork-audit. De controle instelling neemt zelf contact op met u om de audit in te plannen, u hoeft hiervoor geen acties meer te ondernemen. Deze initiële audit vervangt de onaangekondigde audit en moet u net zoals de onaangekondigde audit niet betalen. De initiële audit wordt uitgevoerd in de loop van 2021 of 2022. Dit zal resulteren in een BePork certificaat, met een einddatum gelijk aan het lopende G040C certificaat, in uw geval 2024.
Indien wij geen aansluitingsformulier ontvangen vóór 31 december 2021, dan vervalt uw certificaat na deze datum, ongeacht de einddatum van uw huidig certificaat, en kan u niet verder leveren onder het BePork-kwaliteitssysteem. Indien u reeds een aansluitingsformulier heeft meegestuurd, dan dient u dit niet opnieuw door te geven. U ontving in dit geval reeds een kopie van uw aansluitingsformulier.
 
Meer informatie kan u terugvinden in het BePork Reglement als in de beslissingsboom Certus.

De deelnemersbijdrage voor varkensproducenten kan u nagaan in het document 'Deelnemersbijdragen' onder hulpdocumenten. Deze bijdrage vervangt alle bijdragen die u in het verleden moest betalen. Voor deze bijdrage:
 • Krijgt u toegang tot AB Register, de bedrijfsrapporten en de NRT-tool;
 • Wordt u opgenomen in de Salmonella monitoring;
 • Bent u lid van BePork waardoor u toegang krijgt tot de markt en met één certificaat zowel levende varkens als varkensvlees kan exporteren naar Duitsland.
Tijdens de transitieperiode die loopt tot 31 december 2022 wordt deze deelnemersbijdrage aangerekend door Belpork vzw. Vanaf 2023 zal de deelnemersbijdrage voor kandidaat-deelnemers of in geval van overname door derden tijdens de toetredingsprocedure aangerekend worden via de OCI, samen met de kosten van de controle. De deelnemersbijdrage wordt daarna automatisch jaarlijks aangerekend door Belpork vzw aan het einde van het desbetreffende jaar voor het daaropvolgende jaar. 
 
Het aanrekenen van bovenstaande bijdragen en tarieven worden vastgelegd bij beslissing van de Raad van Bestuur en kan steeds volgens beslissing van de Raad van Bestuur gewijzigd worden. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld door Belpork vzw via het e-mailadres van het bedrijf dat u heeft opgegeven hebben opgegeven op het aansluitingsformulier door middel van de nieuwsbrief. 
 
De deelnemersbijdrage wordt door Belpork vzw als verworven beschouwd en kan in geen enkel geval geheel of gedeeltelijk terugbetaald worden aan de deelnemer. De facturen zijn contant betaalbaar. In geval van laattijdige betaling kan een forfaitaire vergoeding van 10 % van het factuurbedrag als schadebeding aangerekend worden of heeft deze niet-betaling uw schrapping uit het BePork kwaliteitssysteem tot gevolg.

Wanneer een gecertificeerd BePork-bedrijf wordt overgenomen, moet deze overname steeds door de gecertificeerde deelnemer schriftelijk gemeld worden aan Belpork vzw en de bevoegde controle- en certificatie-instelling. 
 
In geval van een overname door familieverwanten van de eerste of tweede graad, echtgenoten en vennootschappen waarbij de oorspronkelijke bedrijfsleider aandeelhouder blijft of wordt, vervalt het lopende BePork-certificaat niet en moet geen nieuwe toetredingsprocedure doorlopen worden. Die overnames moeten wel steeds gemeld worden aan de controle- en certificatie-instelling en aan Belpork vzw samen met het indienen van een aansluitingsformulier. Op die manier beschikken wij steeds over de meest recente gegevens van uw bedrijf. 

In geval van een overname door derden, vervalt het BePork-certificaat van de overlater onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke melding. Indien de overnemer wenst aan te sluiten bij het BePork kwaliteitssysteem moet hij/zij de toetredingsprocedure (link naar tab toetreden) doorlopen. Bij een toetreding in het kader van de overname van een bedrijf door een derde partij wordt een deelnemersbijdrage geïnd door de OCI. Zolang de overnemer niet beschikt over een geldig certificaat kan hij/zij geen activiteiten uitvoeren binnen het BePork kwaliteitssysteem. Het is niet toegestaan als overnemer BePork activiteiten uit te voeren onder naam en certificaat van de overlater. Belpork vzw kan bij vaststelling van inbreuk overgaan tot het opleggen van een sanctie.

Als varkenshouder kan u instaan voor eigen vervoer van uw varkens. Hiervoor dient u te voldoen aan de wettelijke eisen van DGZ. De beslissingsboom waarmee u na kan gaan of u hieraan voldoet, vindt u terug bij documenten. 
 
Van zodra u deze eisen heeft doorlopen en voldoet aan de criteria voor eigen transport van levende dieren, dan dient u dit schriftelijk te melden aan Belpork vzw. Belangrijk bij deze schriftelijke melding is dat u steeds meedeelt vanaf welk beslag, met vermelding van het beslagnummer of de klopcode, u eigen vervoer zal uitvoeren, naar waar u vervoert én dat u volgens de beslissingsboom voldoet aan alle wettelijke eisen. Belpork vzw zal vervolgens in haar databank aanduiden dat u instaat voor eigen vervoer. 
 

De maatschappelijke bezorgdheid rond overmatig antibioticagebruik in de veehouderij is groot omwille van het steeds vaker voorkomend probleem van antibioticaresistentie. Als sector kunnen we dit probleem niet negeren met als gevolg dat Belpork het initiatief nam het AB Register te ontwikkelen als tool voor de registratie en analyse van het antibioticagebruik in de varkenshouderij. 
 
Vandaag draait AB Register op volle toeren en levert op regelmatige tijdstippen gepersonaliseerde bedrijfsrapporten aan de betrokken varkenshouders af. Deze rapporten geven zowel de varkenshouder als de dierenarts een beter inzicht in het antibioticagebruik en kunnen helpen om de knelpunten op bedrijfsniveau te identificeren. Naast de periodieke rapporten, kan u als varkenshouder genieten van de Nearly Real-Time-tool. Deze NRT-tool zorgt dat u op elk moment een overzicht heeft van het antibioticumgebruik binnen uw bedrijf. 
 
Samen met uw dierenarts kan u uw bedrijfsvoering aanpassen en zo een substantiële reductie van het antibioticagebruik realiseren. En daar wordt niet enkel de eindafnemer van het vlees beter van, maar ook u als varkenshouder en de volledige sector.
 

Als BePork erkende varkensproducent is het belangrijk dat vanaf september 2021,  alle registraties van alle antibacteriële middelen en met antibiotica gemedicineerde voeders dienen te gebeuren via ‘AB Register’ volgens het Reglement ‘AB Register’. Indien u voorheen een Certus-certificaat had, dan was het gebruik van AB Register reeds verplicht en verandert dit voor u niet. De ingevoerde gegevens worden met Sanitel-Med, de officiële databank van de overheid, uitgewisseld. 
 
Het is als varkensproducent ook steeds uw verantwoordelijkheid om uw BePork erkenning te melden aan uw bedrijfsbegeleidende dierenarts(praktijk) en mede te delen dat vanaf 01/09/2021 de verplichte registratie van antibiotica via AB Register dient te verlopen. 
 

Wanneer er tijdelijk geen activiteit aanwezig is op uw reeds BePork-gecertificeerd bedrijf, kan u toch een audit laten uitvoeren indien het een langdurige afwezigheid betreft alsook het gaat om een verlengings-, vernieuwings- of onaangekondigde audit. Wanneer u wenst toe te treden, dient er steeds activiteit te zijn op uw bedrijf.
 
In het geval u aan deze voorwaarden voldoet, dan kan er éénmalig een certificaat worden uitgereikt indien de afwezigheid van activiteit niet langer dan één jaar duurt én u een overkomst afsluit met de OCI dat u hen onmiddellijk inlicht wanneer er opnieuw activiteit aanwezig is. Indien de termijn van één jaar overschreden wordt, dan dient u opnieuw erkend te worden. 

Transporteurs

U doet commercieel transport als hoofdactiviteit? Dan dient u te voldoen aan het volledige kwaliteitshandboek Transport. De voorwaarden zijn beschreven in het BePork kwaliteitshandboek Transport.

U bent BePork-varkenshouder en vervoert enkel eigen dieren met een eigen vervoersmiddel over een afstand minder dan 50 km? Dan wordt u na schriftelijke melding in onze databank TRACY eenvoudig geregistreerd onder “eigen vervoer”.

Een varkenshouder die eigen dieren vervoert met eigen vervoersmiddelen maar over een afstand van meer dan 50 km valt wettelijk gezien onder commercieel transport. Vanuit Belpork vzw werd beslist dat BePork-gecertificeerde varkenshouders die eigen varkens met een eigen transportmiddel vervoeren over een afstand meer dan 50 km in de toekomst geen (nieuw) BePork-certificaat voor het commercieel kwaliteitshandboek Transport hoeven te hebben. U hoeft als BePork-varkensproducent enkel te voldoen aan de voorwaarden voor transport zoals beschreven in de sectorgids G-040, de activiteit transport moet dan ook op uw certificaat staan, en de Codiplan Animal Welfare standaard (daaraan voldoet u reeds als BePork varkenshouder). Opgelet: als u vervoer doet van levende varkens naar Duitsland (QS) is certificatie volgens het BePork kwaliteitshandboek Transport wel vereist. Gelieve ons hiervan in dat geval schriftelijk op de hoogte te stellen.

U bent varkenshouder en u vervoert varkens van derden en/of met een vervoersmiddel van derden? Dan komt u in aanmerking voor het beperkte kwaliteitshandboek Transport. Varkenshouders die varkens van derden vervoeren en/of met een vervoermiddelen van derden zijn volgens de wet ook commercieel vervoerders. Belpork vzw vindt het volledige BePork kwaliteitshandboek Transport te uitgebreid en besliste daarom dat varkenshouders in deze situatie slechts aan een beperkt aantal voorwaarden uit het BePork kwaliteitshandboek Transport hoeven te voldoen. Deze aanpak biedt de nodige garanties over het transport van BePork-varkens op een praktisch werkbare manier. De voorwaarden zijn beschreven in een ingekorte versie van het bestaande BePork kwaliteitshandboek Transport.

U doet commercieel transport niet als hoofdactiviteit, u bent geen varkenshouder en vervoert varkens van derden en/of met een vervoersmiddel van derden? Dan komt u in aanmerking voor het beperkte kwaliteitshandboek Transport. De voorwaarden zijn beschreven in een ingekorte versie van het bestaande BePork kwaliteitshandboek Transport.

U doet commercieel transport niet als hoofdactiviteit, u bent geen varkenshouder en vervoert enkel eigen dieren met een eigen vervoersmiddel over een afstand meer dan 50 km? Dan komt u in aanmerking voor het beperkte kwaliteitshandboek Transport. De voorwaarden zijn beschreven in een ingekorte versie van het bestaande BePork kwaliteitshandboek Transport.

U doet commercieel transport niet als hoofdactiviteit, u bent geen varkenshouder en vervoert enkel eigen dieren met een eigen vervoersmiddel over een afstand minder dan 50 km? Dan wordt u na schriftelijke melding in onze databank TRACY eenvoudig geregistreerd onder “eigen vervoer”.

Wanneer u toetreedt als transporteur, zal u daarom onderstaande keuze krijgen: 

 1. Commercieel transport is mijn hoofdactiviteit
 2. Ik ben varkensproducent en doe transport van varkens van derden en/of met een transportmiddel van derden
 3. Ik ben geen varkenshouder en doe transport van varkens van derden en/of met een transportmiddel van derden
 4. Ik ben geen varkenshouder en doe transport van eigen varkens over een afstand meer dan 50 km
 5. Ik ben geen varkenshouder en doe transport van eigen varkens over een afstand minder dan 50 km

Indien optie 4 of 5 van toepassing is op uw bedrijf, gelieve via deze link een overzicht te bezorgen van de bedrijven waarnaar u transporteert. De klopcode/beslagnummer van deze bedrijven is voldoende.

Bij bovenstaande opties hanteren wij volgende definities:

 • Eigen transportmiddel: transportmiddel van de sanitaire verantwoordelijke, de aanbieder of afnemers van de varkens, de vennootschap of 1ste, 2de of 3de graad familie
 • Transportmiddel van derden: geen eigen transportmiddel
 • Eigen varkens: sanitair verantwoordelijke of financieel eigenaar (incl. aandeelhouder van vennootschap) van de varkens, of varkens van 1ste of 2de graad familie (indien de 1ste of 2de graad familie in een vennootschap zit, moeten ze min. 50% aandelen hebben en eigenaar zijn)
 • Varkens van derden: geen eigen varkens (bv. varkens van 3de graad familie).

 

Uw huidig Certus-certificaat werd op 1 januari 2021 automatisch overgezet naar een tijdelijk BePork-certificaat, waarbij de einddatum gelijk loopt aan het huidige certificaat. U kunt tijdens deze periode probleemloos instaan voor het transport van BePork-varkens. Tijdens deze overgangsperiode heeft u de keuze om al dan niet verder te gaan onder het BePork-kwaliteitssysteem. Indien u niet wenst verder te gaan, dan dient u dit schriftelijk te melden aan Belpork vzw. Het huidige certificaat blijft in dit geval doorlopen tot uiterlijk 31 december 2022.

Indien u wel wenst deel te nemen, dan dient u het aansluitingsformulierdigitaal in te vullen alvorens het vervallen van het huidige certificaat. Omwille van de GDPR-regelgeving hebben wij uw toestemming hiervoor nodig. Na ontvangst van dit formulier, wordt de initiële BePork-audit automatisch ingepland met de OCI en dit ten laatste drie maanden voor het vervallen van uw huidig Certus-certificaat.

Meer informatie kan u terugvinden in het BePork-reglement als in de beslissingsboom Transport

 

Indien u deelneemt aan het kwaliteitshandboek commercieel transport zal een deelnemersbijdrage aangerekend worden. Hoeveel deze bedraagt, kan u nagaan in het document 'deelnemersbijdragen' bij de hulpdocumenten.

Tijdens de transitieperiode die loopt tot 31 december 2022 wordt deze deelnemersbijdrage aangerekend door Belpork vzw. Vanaf 2023 zal de deelnemersbijdrage voor kandidaat-deelnemers of in geval van overname door derden tijdens de toetredingsprocedure aangerekend worden via de OCI, samen met de kosten van de controle. De deelnemersbijdrage wordt daarna automatisch jaarlijks aangerekend door Belpork vzw aan het einde van het desbetreffende jaar voor het daaropvolgende jaar.

Het aanrekenen van bovenstaande bijdragen en tarieven worden vastgelegd bij beslissing van de Raad van Bestuur en kan steeds volgens beslissing van de Raad van Bestuur gewijzigd worden. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld door Belpork vzw via het e-mailadres van het bedrijf dat u heeft opgegeven hebben opgegeven op het aansluitingsformulier door middel van de nieuwsbrief.

De deelnemersbijdrage wordt door Belpork vzw als verworven beschouwd en kan in geen enkel geval geheel of gedeeltelijk terugbetaald worden aan de deelnemer. De facturen zijn contant betaalbaar. In geval van laattijdige betaling kan een forfaitaire vergoeding van 10 % van het factuurbedrag als schadebeding aangerekend worden of heeft deze niet-betaling uw schrapping uit het BePork kwaliteitssysteem tot gevolg.

Indien u deelneemt aan een ingekorte versie van het BePork kwaliteitshandboek Transport zal geen deelnemersbijdrage aangerekend worden.

Wanneer een gecertificeerd BePork-bedrijf wordt overgenomen, moet deze overname steeds door de gecertificeerde deelnemer schriftelijk gemeld worden aan Belpork vzw en de bevoegde controle- en certificatie-instelling. 
 
In geval van een overname door familieverwanten van de eerste of tweede graad, echtgenoten en vennootschappen waarbij de oorspronkelijke bedrijfsleider aandeelhouder blijft of wordt, vervalt het lopende BePork-certificaat niet en moet geen nieuwe toetredingsprocedure doorlopen worden. Die overnames moeten wel steeds gemeld worden aan de controle- en certificatie-instelling en aan Belpork vzw samen met het indienen van een aansluitingsformulier. Op die manier beschikken wij steeds over de meest recente gegevens van uw bedrijf. 
 
In geval van een overname door derden, vervalt het BePork-certificaat van de overlater onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke melding. Indien de overnemer wenst aan te sluiten bij het BePork kwaliteitssysteem moet hij/zij de toetredingsprocedure (link naar tab toetreden) doorlopen. Bij een toetreding in het kader van de overname van een bedrijf door een derde partij wordt een deelnemersbijdrage geïnd door de OCI. Zolang de overnemer niet beschikt over een geldig certificaat kan hij/zij geen activiteiten uitvoeren binnen het BePork kwaliteitssysteem. Het is niet toegestaan als overnemer BePork activiteiten uit te voeren onder naam en certificaat van de overlater. Belpork vzw kan bij vaststelling van inbreuk overgaan tot het opleggen van een sanctie.

Als BePork-erkende of via gelijkstelling QS-geregistreerde transporteur, dan bent u bevoegd om in te staan voor het transport van BePork varkens. Onder Bepork.be/toetreden vindt u de procedure terug hoe u kan toetreden. 
 
Om continuïteit te garanderen in de BePork-keten, is het belangrijk dat Belpork vzw steeds in het bezit is van de meest recente gegevens. Concreet betekent dit dat wanneer u een nieuwe chauffeur of voertuig heeft dat zal instaan voor het transport onder het BePork-kwaliteitslabel, u steeds onmiddellijk de nodige documenten dient te bezorgen aan Belpork vzw. Het getuigschrift van de chauffeur is nodig voor deze te registreren, het formulier “registratie wegvervoer” dient voor de registratie van nieuwe voertuigen. Indien chauffeurs uw bedrijf verlaten hebben of voertuigen niet meer in gebruik zijn, dan dient u dit ook te melden. 
 
Indien deze melding niet gebeurt, kan dit gevolgen hebben voor de verdere verwerking van de varkens onder het BePork-kwaliteitslabel ten nadele van de varkensproducent. Gelieve rekening te houden dat bovenstaande van toepassing is op BePork-erkende als QS-geregistreerde transporteurs in de databank. 

Slachthuizen en uitsnijderijen

Algemeen

Uw huidig Certus-certificaat werd op 1 januari 2021 automatisch overgezet naar een tijdelijk BePork-certificaat, waarbij de einddatum gelijk loopt aan het huidige certificaat. Tijdens deze overgangsperiode heeft u de keuze om al dan niet verder te gaan onder het BePork-kwaliteitssysteem. Indien u niet wenst verder te gaan, dan dient u dit schriftelijk te melden aan Belpork vzw. Het huidige certificaat blijft in dit geval doorlopen tot de einddatum.

Indien u wel wenst deel te nemen, dan dient u het aansluitingsformulier slachthuisof uitsnijderijdigitaal in te vullen. Omwille van de GDPR-regelgeving hebben wij uw toestemming hiervoor nodig. Na ontvangst van dit formulier, wordt de initiële BePork-audit ingepland met de OCI ter vervanging van de huidige Certus-verlengingsaudit en dit ten laatste één maand voor het vervallen van uw huidig Certus-certificaat.

Meer informatie kan u terugvinden in het BePork Reglement als in de beslissingsboom Verwerking.

Wanneer een gecertificeerd BePork-bedrijf wordt overgenomen, moet deze overname steeds door de gecertificeerde deelnemer schriftelijk gemeld worden aan Belpork vzw en de bevoegde controle- en certificatie-instelling. 
 
In geval van een overname door familieverwanten van de eerste of tweede graad, echtgenoten en vennootschappen waarbij de oorspronkelijke bedrijfsleider aandeelhouder blijft of wordt, vervalt het lopende BePork-certificaat niet en moet geen nieuwe toetredingsprocedure doorlopen worden. Die overnames moeten wel steeds gemeld worden aan de controle- en certificatie-instelling en aan Belpork vzw samen met het indienen van een aansluitingsformulier. Op die manier beschikken wij steeds over de meest recente gegevens van uw bedrijf. 
 
In geval van een overname door derden, vervalt het BePork-certificaat van de overlater onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke melding. Indien de overnemer wenst aan te sluiten bij het BePork kwaliteitssysteem moet hij/zij de toetredingsprocedure (link naar tab toetreden) doorlopen. Bij een toetreding in het kader van de overname van een bedrijf door een derde partij wordt een deelnemersbijdrage geïnd door de OCI. Zolang de overnemer niet beschikt over een geldig certificaat kan hij/zij geen activiteiten uitvoeren binnen het BePork kwaliteitssysteem. Het is niet toegestaan als overnemer BePork activiteiten uit te voeren onder naam en certificaat van de overlater. Belpork vzw kan bij vaststelling van inbreuk overgaan tot het opleggen van een sanctie.

Op 1 maart 2021 startten de BePork-audits in de primaire productie op. Voor BePork-audits die positief worden afgerond, wordt een BePork-certificaat uitgereikt aan de leden. In de periode voor 1 maart 2021 voerden de controle- en certificatie-instellingen in de primaire productie nog audits uit voor het Certus-lastenboek. Sommige van deze audits worden momenteel nog afgerond (tot 3 maand na de auditdatum) en bijgevolg zullen positief afgeronde audits leiden tot een Certus-certificaat. Uiterlijk op 31/12/2022 beschikken de Certus en CodiplanPLUS deelnemers die wensen in te stappen in BePork over een officieel BePork certificaat. Leden die wensen in te stappen vullen via de website een aansluitingsformulier in en bezorgen dit aan Belpork vzw. Gedurende de overgangsperiode worden de Certus en CodiplanPLUS-certificaten gelijkgesteld aan BePork-certificaten. Dit betekent dat alle CodiplanPLUS-leden die reeds intekenden en alle Certus-leden kunnen leveren onder BePork zonder dat de BePork-audit heeft plaatsgevonden.

Begin 2021 startten de initiële BePork-audits in de verwerking en transport op. Uiterlijk op 31/12/2021 beschikken de Certus deelnemers in de verwerking over een officieel BePork-certificaat. Transporteurs beschikken uiterlijk op 30/09/2024 over een BePork-certificaat.

Deelnemersbijdrage en facturatie

Voor bedrijven in de verwerking zal jaarlijks een vaste en variabele deelnemersbijdrage aangerekend worden. 

De vaste deelnemersbijdrage wordt éénmaal per jaar rechtstreeks door Belpork vzw gefactureerd aan het BePork-slachthuis of uitsnijderij. De bijdrage voor uitsnijderijen wordt bepaald door de grootte van de uitsnijderij (omzet >10.000.000 en /of brutomarge > 1.000.000 = groot bedrijf). U kan de deelnemersbijdrage voor slachthuizen en uitsnijderijen nagaan in het document 'Deelnemersbijdragen' via de hulpdocumenten.

De facturatie gebeurt standaard in het najaar voorafgaang aan het jaar waarop de deelnemersbijdrage betrekking heeft. 

De variabele deelnemersbijdrage voor slachthuizen bedraagt 2,1 eurocent per varken en wordt berekend op het totaal aantal vleesvarkens die onder het BePork-label worden aangevoerd bij het BePork-gecertificeerd slachthuis. Daarvoor zal het aantal geregistreerde slachtingen via IVB worden opgevraagd. Op basis van het effectief aantal BePork-varkens zal maandelijks retroactief het saldo aan het slachthuis gefactureerd worden.

Het aanrekenen van bovenstaande bijdragen en tarieven worden vastgelegd bij beslissing van de Raad van Bestuur en kan steeds volgens beslissing van de Raad van Bestuur gewijzigd worden. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld door Belpork vzw via het e-mailadres van het bedrijf dat u heeft opgegeven hebben opgegeven op het aansluitingsformulier door middel van de nieuwsbrief. 

De deelnemersbijdrage wordt door Belpork vzw als verworven beschouwd en kan in geen enkel geval geheel of gedeeltelijk terugbetaald worden aan de deelnemer. De facturen zijn contant betaalbaar. In geval van laattijdige betaling kan een forfaitaire vergoeding van 10 % van het factuurbedrag als schadebeding aangerekend worden of heeft deze niet-betaling uw schrapping uit het BePork kwaliteitssysteem tot gevolg.

Belpork vzw gaat van een uitstroomfinanciering naar een instroomfinanciering wat inhoudt dat de facturen worden opgemaakt op basis van de aanvoer van varkens aan het slachthuis. De variabele deelnemersbijdrage bedraagt 2,1 eurocent per varken en wordt berekend op het totaal aantal vleesvarkens en zeugen die onder het BePork-label worden aangevoerd bij het BePork-gecertificeerd slachthuis. Daarvoor wordt het aantal geregistreerde slachtingen via IVB opgevraagd. Op basis van dit aantal wordt maandelijks het saldo aan het slachthuis gefactureerd. Deze variabele bijdrage vervangt de huidige karkasbijdrage.

De facturen worden opgemaakt op basis van slachtaantallen die door het slachthuis aan IVB worden doorgegeven gedurende de desbetreffende maand. Het secretaraat van Belpork vzw vraagt enkel de aantallen op voor de BePork-erkende leden. Er zijn twee redenen waarom deze aantallen kunnen verschillen. Enerzijds wordt elk varken afkomstig van een BePork‑erkende varkenshouder als BePork‑waardig beschouwd, ongeacht de wensen van de afnemer. Belpork vzw levert op dit moment de nodige inspanningen om het engagement voor BePork te verhogen door intensief in gesprek te gaan met afnemers. Wanneer de vraag naar BePork-varkensvlees verhoogt, zal de instroom op termijn gelijklopen met de uitstroom.

Anderzijds is het een vereiste dat voor elk BePork-erkend‑varkensbedrijf dat Bepork vleesvarkens aanlevert aan een Bepork-erkend slachthuis, een vertrekfiche opgemaakt wordt. Indien dit niet gebeurt, dan is dit een tekortkoming van de varkenshouder en zou dit gemeld moeten worden. Als slachthuis of uitsnijderij kan u in TRACY alle BePork-erkende varkenshouders opzoeken. Vanuit Belpork vzw attenderen wij de varkenshouders ook steeds op de verplichting van de opmaak van de vertrekfiche bij elke levering en staan wij hen bij indien nodig. Voor zeugen wordt momenteel geen vertrekfiche opgemaakt.

De lijst die Belpork vzw ontvangt van IVB vzw bevat de klopcodes, aantallen, slachthuiscodes en leverancierscodes.

Helaas zorgt deze leverancierscode voor enkele moeilijkheden:

 • De leverancierscode is geen verplicht gecontroleerd veld voor IVB waardoor niet elk slachthuis de leveranciers registreert;
 • Indien toch geregistreerd, dan wordt de code bij IVB nergens aan gekoppeld en weet IVB ook niet welk bedrijf schuilt achter een code;
 • Het FAVV heeft deze informatie wel, maar doordat de databanken van beide instanties niet gekoppeld zijn, kan de link tussen de leverancierscode en de bedrijfsgegevens op dit moment niet gelegd worden.

Bijgevolg wordt de facturatie opgemaakt aan de slachthuizen van wie Belpork de slachtaantallen ontvangt via IVB vzw.

Als gevolg van bovenstaande vraag, factureert Belpork vzw de maandelijkse variabele bijdrage aan het slachthuis. Als slachthuis heeft u vervolgens de keuze om dit al dan niet door te rekenen aan leveranciers of opdrachtgevers. Voor klanten die BePork afnemen, kan de kost voor BePork worden doorgerekend. Indien u een factuur ontvangt vanuit een voorgaande schakel (slachthuis), dan is dit wellicht hiervan het gevolg.

Bij de opstart van BePork werden de groeperingen in de huidige vorm afgeschaft. Er werd één groepering BePork aangemaakt waaronder alle erkende producenten, slachthuizen en uitsnijderijen werden toegevoegd. Alle certificaten en leveringsbonnen worden ook onder deze groepering aangemaakt. Het gevolg hiervan is dat de tracering en facturatie niet meer verloopt via de voormalige groeperingen, maar wel rechtstreeks via de deelnemers. Voor de variabele bijdrage zijn dit de erkende slachthuizen.

De groeperingen zullen officieel in juli 2021 worden afgeschaft waarna de bankwaarborg zal worden terugbetaald.

Normen en tracering

Het nummer dat op het etiket vermeld wordt is het overeenstemmende certificaatnummer (indien versnijding van karkassen geleverd vanuit het slachthuis), leveringsbonnummer (indien verdere versnijding van vlees geleverd vanuit een uitsnijderij) of het lotnummer uit TRACY. Het nummer wordt voorzien op het etiket bij het karkas, deelstuk, vlees of op de verpakking voor interne tracering (met klantgegevens en klantvragen, intern lotnummer, e.d.).

Het doel van deze norm is dat wanneer een auditor versneden vlees selecteert in de uitsnijderij meteen terug getraceerd kan worden aan de hand van het door TRACY gegenereerde nummer.

Op het etiket van de eindverpakking naar de klant is de vermelding van het nummer niet vereist. Wanneer het versneden vlees verkocht wordt aan de klant wordt een leveringsbon opgemaakt en meegestuurd zodat verdere tracering mogelijk is. Het traceringssysteem van het bedrijf dient de koppeling te leggen tussen de tracering voor BePork en de tracering naar de klant.

Staat jouw vraag hier niet tussen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik accepteer de algemene voorwaarden van Belpork