Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Structuur

Belpork is een vzw waarvan de structuur statutair bepaald is. De dagelijkse werking van de organisatie wordt waargenomen door de voorzitter (Filip Fontaine), samen met zijn team van gemotiveerde medewerkers. 
Om de inspraak van de sector te garanderen, wordt een permanente Adviesraad opgericht wiens taak erin bestaat om de kwaliteitssystemen technisch te evalueren en de Raad van Bestuur hierover gefundeerd te adviseren.

Het beslissend orgaan van Belpork bestaat zowel uit een Dagelijks Bestuur, als uit een Raad van Bestuur. Het Dagelijks Bestuur van Belpork  bestaat minstens uit de voorzitter (Filip Fontaine) en beide onder-voorzitters (Michael Gore en Paul Cerpentier). De bestuurders van de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering verkozen. Ieder lid mag er slechts door één bestuurder vertegenwoordigd zijn (tenzij anders bepaald).

Ten slotte duidt de Algemene Vergadering elk jaar een commissaris aan die de rekeningen van elk dienstjaar nakijkt.