Aucun résultat trouvé, essayez un autre mot clé.

Algemene vergadering


De Algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en komt eenmaal per jaar samen telkens in de maand juni. Tijdens de Algemene vergadering worden de begroting en de rekeningen goedgekeurd, wordt kwijting verleend aan bestuurders en commissaris, wordt beslist over de benoeming en afzetting van bestuurders en de commissaris en worden eventueel wijzigingen in de statuten goedgekeurd.

Vergadering 2019:
  • 25/06/2019