Aucun résultat trouvé, essayez un autre mot clé.

Structuur


Belpork is een vzw waarvan de structuur statutair bepaald is. De dagelijkse werking van de organisatie wordt waargenomen door de voorzitter (Yvan Dejaegher), samen met zijn Adviesraad opgericht wiens taak erin bestaat om de kwaliteitssystemen technisch te evalueren en de Dagelijks Bestuur, als uit een Algemene Vergadering verkozen. Ieder lid mag er slechts door één bestuurder vertegenwoordigd zijn (tenzij anders bepaald).

Ten slotte duidt de Algemene Vergadering elk jaar een commissaris aan die de rekeningen van elk dienstjaar nakijkt.