Aucun résultat trouvé, essayez un autre mot clé.

Raad van bestuur


De Raad van Bestuur van Belpork telt 8 leden die de verschillende geledingen van de productiekolom “varkensvlees” vertegenwoordigen. Zij komen minstens 5 maal per jaar samen om strategische beslissingen te nemen, een langetermijnvisie te bepalen, zich over lopende dossiers te buigen, aanvragen voor het lidmaatschap te behandelen, enz. Deze bestuursleden worden verkozen door de Algemene Vergadering.

De vergaderdata voor 2019 zijn:

  • 14/02/2019
  • 02/04/2019
  • 25/06/2019
  • 17/09/2019
  • 12/12/2019

Voorzitter


Yvan Dejaegher

BFA vzw

Bestuursleden


Yvan Dejaegher

BFA vzw

Paul Cerpentier

ABS vzw

Wouter Wytynck

Boerenbond

Anneleen Vandewynckel

Fenavian vzw

Carine Vos

Landsbond Der Beenhouwers

Xavier Degrieck

Comeos vzw

René Maillard

Vlam vzw (BMO)